Công trình xanh, công trình thông minh đang trở thành xu thế mới trong lĩnh vực bất động sản, nhưng để có dự án xanh, dự án thông minh, đầu tiên cần phải có vật liệu xây dựng thông minh.

Mặc dù còn gặp phải không ít rào cản cả về nhận thức, quá trình đầu tư và thị trường, nhưng công trình xanh thời gian qua đã nhận được sự chú ý của cộng đồng.

Be tong MK 1

Một dự án, công trình khi hội tụ đủ các điều kiện về phát triển theo hướng bền vững như tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước, sử dụng các loại vật liệu bền vững (tái chế, tái sử dụng, gần địa phương, có nguồn gốc…), đạt các tiêu chuẩn về an toàn sức khỏe cho người sử dụng, được coi là công trình xanh.

Hiện nay, trên thế giới có nhiều hệ thống chứng nhận về công trình xanh như LEED, EDGE, Green Mark, LOTUS…. Trong đó, LEED là hệ thống chứng nhận công trình xanh toàn diện, được phát triển tại Mỹ và phù hợp cho các dự án hướng tới nhận diện thương hiệu quốc tế. Các yêu cầu của LEED chủ yếu thích hợp với các thị trường xây dựng tại các nước phát triển hơn là các nước đang phát triển.

EDGE là hệ thống chứng nhận tập trung vào các tiêu chí năng lượng, nước và năng lượng hàm chứa của vật liệu, phù hợp với các dự án có mục tiêu tối thiểu hoá mức tiêu thụ tài nguyên.

Green Mark là hệ thống chứng nhận công trình xanh của Singapore. Các tiêu chuẩn của Green Mark chủ yếu phù hợp với thị trường xây dựng tại các nước phát triển.

LOTUS là hệ thống chứng nhận công trình xanh toàn diện được phát triển cho thị trường xây dựng tại Việt Nam. Các yêu cầu của LOTUS được điều chỉnh nhằm phù hợp với thực tiễn ngành xây dựng, quy định của Nhà nước và điều kiện khí hậu tại Việt Nam.

Be tong MK 2

Mỗi hệ thống này về cơ bản sẽ thích hợp với những quốc gia có nền tảng kinh tế, khoa học kỹ thuật, mặt bằng dân trí và mô hình phát triển bất động sản khác nhau. Những năm gần đây, thiết kế công trình xanh đang là xu hướng được chú trọng trong lĩnh vực kiến trúc. Bởi lẽ, yếu tố xanh hay sinh thái góp phần nâng cao chất lượng sống của con người. Do đó, yếu tố này vô hình trung được xem là một trong những chuẩn mực của công trình kiến trúc hiện nay.

Thang 3 (2)

Đáp ứng xu thế đó, các sản phẩm của Bê tông Mê Kông luôn chú trọng công tác đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và hướng đến sản xuất xanh, phát triển bền vững. Ngoài bê tông tươi, một sản phẩm khác của công ty là cấu kiện bê tông đúc sẵn cường độ cao, cũng có những cải tiến đáng kể. Sản phẩm này đã được cải tiến để tăng độ bền bằng việc sử dụng bê tông khô và phương pháp rung ép, rút khuôn luôn từ vật liệu là bê tông không có độ sụt và thép cường độ cao. Cách làm này giúp tăng độ bền, tạo hình đa dạng. Ngoài ra, chi phí ván khuôn giảm, tăng hiệu quả năng suất và bền vững thân thiện với môi trường…

Mê Kông