Với cam kết không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ để phục vụ ngày càng tốt hơn cho khách hàng, Bê tông Mê Kông hiện nay đã khẳng định vị trí số 1 của mình trên thị trường với hệ thống khách hàng rộng khắp và không ngừng gia tăng.