Trải qua 25 năm, Bê tông Mê Kông đã cung ứng bê tông thương phẩm cho hàng ngàn công trường xây dựng với nhiều nhãn mác – chủng loại bê tông khác nhau cho từng hạng mục kết cấu của các công trình lớn và trọng điểm của TP. Hồ Chí Minh cũng như các vùng phụ cận tạo dựng nền tảng xanh cho mọi công trình, đóng góp sức mình vào nhịp đập kinh tế sôi động của cả nước. Sau đây là một số dự án công trình trọng điểm mà Bê tông Mê Kông đã và đang thực hiện.

[portfolio per_page=”18″ columns=”3″ filter=”on” orderby=”default” order=”” mobile_class=”2″ category=”0″]
[download icon_c=”fa fa-file-pdf-o” url=”http://mekongconcrete.vn/wp-content/uploads/2016/11/Nang-luc-Betong-Mekong.pdf” download_text=”Tải xuống” icon_d=”fa fa-cloud-download”]Tải hồ sơ năng lực Công ty TNHH Bê tông Mê Kông tại đây[/download]