[anps_featured title=”Nhân lực” image_u=”2279″ link=”http://mekongconcrete.vn/nhan-luc/” button_text=”Xem thêm chi tiết”]Công ty TNHH Bê Tông Mê Kông với một đội ngũ chuyên gia về lĩnh vực vật liệu xây dựng, Ban lãnh đạo có tâm, tầm, cùng đội ngũ CB.CNV có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao trong từng công việc mà mình đảm trách. Chúng tôi lấy sự hài lòng của khách hàng làm mục tiêu phát triển.[/anps_featured]
[anps_featured title=”Thiết bị – Nhà xưởng” image_u=”2138″ link=”http://mekongconcrete.vn/thiet-bi-nha-xuong/” button_text=”Xem thêm chi tiết”]Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Công ty TNHH Bê tông Mê Kông trang bị hệ thống thiết bị nhà xưởng khang trang, hiện đại với 03 nhà máy lớn đặt tại TP. Hồ Chí Minh và Bình Định, Phòng thí nghiệm trung tâm, Phòng quản lý chất lượng, các trạm trộn, đội xe bồn, xe bơm…[/anps_featured]
[anps_featured title=”Kiểm soát chất lượng” image_u=”2279″ link=”http://mekongconcrete.vn/kiem-soat-chat-luong” button_text=”Xem thêm chi tiết”]Tất cả những sản phẩm của Công ty TNHH Bê tông Mê Kông được kiểm soát chặt chẽ theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm đầu cuối. Do đó, các sản phẩm của công ty luôn có chất lượng vượt trội và ổn định, đáp ứng các yêu cầu chất lượng sản phẩm…[/anps_featured]