custom essay

Sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào việc khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực: vốn, cơ sở vật chất, tiến bộ khoa học kỹ thuật, người lao động, các yếu tố này có mối quan hệ mật thiết với nhau và tác động lại với nhau. Những yếu tố như: máy móc thiết bị, của cải vật chất, công nghệ kỹ thuật đều có thể mua được, học hỏi được, sao chép được, nhưng con người thì không thể. Vì vậy có thể khẳng định rằng nhân sự có vai trò thiết yếu đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Ông Trần Vũ Trung - Người thuyền trường đưa con thuyền Bê tông Mê Kông khẳng định vị trí số 1 trên thị trường hiện nay
Ông Trần Vũ Trung - Người thuyền trường đưa con thuyền Bê tông Mê Kông khẳng định vị trí số 1 trên thị trường hiện nay

Do đó, ngay từ khi thành lập Công ty TNHH Bê Tông Mê Kông đã chú trọng phát triển và đào tạo một nguồn nhân lực có chất lượng cao. Đến nay, công ty đã tập hợp được một đội ngũ chuyên gia về lĩnh vực vật liệu xây dựng, đội ngũ CB.CNV có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao trong từng công việc mà mình đảm trách. Cụ thể:

PHÒNG BAN Kinh doanh Kế toán Quản lý

chất lượng

Điều phối Quản lý

Thiết bị

Kho Đội xe
KINH NGHIỆM 7 – 12 năm 5 – 10 năm 7 – 9 năm 10 – 12 năm 7 – 8 năm 17 năm 4 – 5 năm
TRÌNH ĐỘ Đại học Cao học Đại học Đại học Đại học Đại học Bằng lái dấu C

 

Để nâng cao năng lực toàn đội ngũ, hàng năm Ban lãnh đạo công ty tổ chức nhiều khóa học do các chuyên gia trong và ngoài nước đảm trách, tham dự các hội chợ triển lãm thiết bị công nghệ xây dựng hàng đầu thế giới giúp CB.CNV tiếp cận xu hướng và học hỏi được những công nghệ tiên tiến trên thế giới.

Đội ngũ CB.CNV Bê tông
Đội ngũ CB.CNV Bê tông

Công ty định kỳ tổ chức thi thợ giỏi nhằm tạo phong trào thi đua tăng năng suất lao động trong toàn thể CB.CNV. Ngoài ra, Ban Lãnh đạo có những chính sách về lương, thưởng, chế độ phúc lợi và phương pháp quản trị tiên tiến giúp CB.CNV yên tâm công tác và gắn bó lâu dài, cũng như thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao, tạo dựng nét đẹp văn hóa doanh nghiệp riêng biệt.

CB.CNV Bê tông Mê Kông với quyết tâm cao nhằm mang lại nhiều giá trị cho cuộc sống
CB.CNV Bê tông Mê Kông với quyết tâm cao nhằm mang lại nhiều giá trị cho cuộc sống

Lãnh đạo cùng đội ngũ CB.CNV Bê tông Mê kông luôn cam kết đồng hành cùng khách hàng để tạo nên chất lượng sản phẩm cao, đáp ứng cho mọi yêu cầu của khách hàng và tạo giá trị nền tảng xanh cho mọi công trình.