Bê tông vỏ sò

Đây là một phát minh được đánh giá mang tính thực tiễn rất cao để giải quyết tình trạng ngập cục bộ trong thành phố khiXem thêm chi tiết