Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

– Quy mô dự án: gồm 02 hầm, 25 tầng cao. Tổng diện tích xây dựng 45.000m2
– Chủ Đầu tư: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
– Hạng mục cung cấp: cọc nhồi và phần thân