be-tong-thanh-mong

Bê tông thành mỏng công nghệ Việt Nam

Bêtông thành mỏng được ứng dụng vào sản xuất các cấu kiện như hố ga ngăn mùi, bể phốt, chân kè bao tiêu thoát nước, kè ghép mái nghiêng, cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ, đê biển...
Xem thêm chi tiết
be-tong-vo-so

Bê tông vỏ sò

Trường kỹ sư xây dựng ESITC tại Tp. Caen thuộc vùng Normandie, Tây Bắc nước Pháp đã chế tạo thành công và đang thử nghiệm một loại bê tông thân thiện với môi trường nhằm ứng phó với...
Xem thêm chi tiết
soi-gia-cuong

Bê tông có cốt liệu sợi gia cường

Nhóm nghiên cứu Nguyễn Khánh Sơn, Lê Trần Minh Triết, Trương Nguyễn Thế Phương, Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh, Trường đại học bách khoa TP.HCM đã nghiên cứu ảnh hưởng của cốt liệu sợi...
Xem thêm chi tiết